Over Devices4Care

Devices4Care is een netwerkorganisatie van specialisten op het terrein van life science, informatietechnologie (it), gezondheid en zorg.

Devices4Care levert innovatieve producten en diensten ten behoeve van een betere, doelmatiger zorg voor patiënten. Uitgangspunt voor alle activiteiten is: met beproefde technieken professionals ondersteunen die de zorg hebben voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Behalve levering van hoog innovatieve producten verzorgt Devices4Care ook de installatie, technische ondersteuning en trainingen voor de medische staf in de bediening van de apparatuur.

New call-to-action

Kernwaarden Devices4Care

Innovatief- De toepassing, het apparaat of systeem kenmerkt zich door een significante verbetering op het klinisch-technische vlak.

Gebruiksvriendelijk- De toepassing, het apparaat of systeem heeft een intuïtieve bediening en het aflezen van informatie moet eenvoudig en praktisch gericht zijn.

Klinisch gedocumenteerd- Naast de FDA-goedkeuring en CE-markering bestaat er literatuur waarin de klinische effectiviteit en de veiligheid van de toepassing, het apparaat of systeem onder een representatieve groep van patiënten/cliënten is aangetoond.

Kostenbesparend- De toepassing, het apparaat of systeem draagt bij aan een betere efficiëntie van de zorg of zorgtaken en zal redelijkerwijs kunnen bijdragen aan een reductie van de huidige zorgkosten.

Testemonial

" De werkdruk in de zorg wordt steeds hoger. Dan is het fijn dat je op dit apparaat kunt vertrouwen en een signaal krijgt als er iets aan de hand is. Op die manier kunnen we patiënten beter in de gaten houden en kunnen we vroegtijdig opsporen als de patiënt achteruit gaat

Wessel Hanselaar

Longarts Franciscus Gasthuis & Vlietland 

 

Ga direct naar Devices4CareNew call-to-action